Có 1 kết quả:

lái Gǎng

1/1

lái Gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to come to Hong Kong