Có 1 kết quả:

lái huǒ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get angry