Có 1 kết quả:

lái huǒ

1/1

lái huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry