Có 1 kết quả:

lì xíng gōng shì

1/1

lì xíng gōng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) routine business
(2) usual practice
(3) mere formality