Có 1 kết quả:

lì yǔ

1/1

lì yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

example sentence