Có 1 kết quả:

shì cóng

1/1

shì cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chamberlain (in imperial China)