Có 1 kết quả:

gōng bù yìng qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

supply does not meet demand