Có 1 kết quả:

gòng fó huā

1/1

gòng fó huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flower offering