Có 1 kết quả:

gòng pǐn

1/1

gòng pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

offering