Có 1 kết quả:

gōng dà yú qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

supply exceeds demand