Có 1 kết quả:

gōng rè ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat supply