Có 1 kết quả:

gōng rán qì

1/1

gōng rán qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gas supply