Có 1 kết quả:

gōng xiàn

1/1

gōng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a contribution