Có 1 kết quả:

gòng chēng

1/1

gòng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a confession (law)