Có 1 kết quả:

gòng chēng ㄍㄨㄥˋ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a confession (law)