Có 1 kết quả:

gòng zhí ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ

1/1

Từ điển phổ thông

giữ chức, nắm chức

Từ điển Trung-Anh

to hold an office or post