Có 1 kết quả:

gòng huā

1/1

gòng huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flower offering