Có 1 kết quả:

gòng cí ㄍㄨㄥˋ ㄘˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) confession
(2) statement
(3) Taiwan pr. [gong1 ci2]