Có 1 kết quả:

gōng huò shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) supplier
(2) vendor