Có 1 kết quả:

gōng guò yú qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

supply exceeds demand