Có 1 kết quả:

gōng xū

1/1

gōng xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

supply and demand