Có 1 kết quả:

Yī Ān xiàn

1/1

Yī Ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yi'an county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang