Có 1 kết quả:

yī shān bàng shuǐ

1/1

yī shān bàng shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountains on one side and water on the other