Có 1 kết quả:

Yī luò wǎ dǐ

1/1

Yī luò wǎ dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Irrawaddy or Ayeyarwaddy River, the main river of Myanmar (Burma)
(2) also written 伊洛瓦底