Có 1 kết quả:

xiá yì

1/1

xiá yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chivalrous
(2) chivalry
(3) knight-errantry