Có 1 kết quả:

xiá qì

1/1

xiá qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chivalry