Có 1 kết quả:

cè shēn

1/1

cè shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(to stand or move) sideways