Có 1 kết quả:

cè biān lán ㄘㄜˋ ㄅㄧㄢ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a side-bar (in software)