Có 1 kết quả:

Hóu mǎ shì ㄏㄡˊ ㄇㄚˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Houma county level city in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi