Có 1 kết quả:

qīn rù xìng

1/1

qīn rù xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

invasive (e.g. disease or procedure)