Có 1 kết quả:

qīn shí zuò yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

erosion