Có 1 kết quả:

biàn lì xìng

1/1

biàn lì xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

convenience