Có 1 kết quả:

pián xuān

1/1

pián xuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(old) graceful