Có 1 kết quả:

biàn jié

1/1

biàn jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

convenient and fast