Có 1 kết quả:

cù xián

1/1

cù xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to tighten the strings (of a musical instrument)

Một số bài thơ có sử dụng