Có 1 kết quả:

cù xiá guǐ

1/1

cù xiá guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rascal
(2) mischievous fellow
(3) joker