Có 1 kết quả:

cù zhī

1/1

cù zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cricket (insect)