Có 1 kết quả:

cù shēng ㄘㄨˋ ㄕㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) same as 入聲|入声[ru4 sheng1]
(2) entering tone