Có 1 kết quả:

cù xī tán xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sit side-by-side and have a heart-to-heart talk (idiom)