Có 1 kết quả:

cù qǐng

1/1

cù qǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to urge