Có 1 kết quả:

É kè lā hé mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Oklahoma, US state