Có 1 kết quả:

É bā dǐ yà shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Book of Obadiah