Có 1 kết quả:

É dí pǔ sī

1/1

É dí pǔ sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Oedipus, hero of tragedy by Athenian dramatist Sophocles