Có 1 kết quả:

é dí pǔ sī qī

1/1

é dí pǔ sī qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oedipal phase (psychology)