Có 1 kết quả:

jùn bá

1/1

jùn bá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

outstandingly talented

Một số bài thơ có sử dụng