Có 1 kết quả:

jùn jié

1/1

jùn jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elite
(2) outstanding talent
(3) genius