Có 1 kết quả:

qiào lì

1/1

qiào lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handsome
(2) pretty