Có 1 kết quả:

sú qì

1/1

sú qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tacky
(2) inelegant
(3) in poor taste
(4) vulgar
(5) banal