Có 1 kết quả:

sú làn

1/1

sú làn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clichéd
(2) tacky