Có 1 kết quả:

fú lǔ

1/1

fú lǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tù nhân, phạm nhân

Từ điển Trung-Anh

captive

Một số bài thơ có sử dụng