Có 1 kết quả:

Bǎo tíng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baoting Li and Miao autonomous county, Hainan